HOME
De stichting
L en H Tempelman
Map
Ndlovu Med Centre
Projecten...
Behoeften…
Sponsormogelijkhed
Sponsors
Bezoeken projecten
Foto’s
Contact
Laatste nieuws

 
Hugo Tempelman:
 
“1000 doden per dag, meer dan 350.000 per jaar.  Er voltrekt zich een ramp over Zuid- Afrika”.

 
Acrylic Display Stands
De Stichting Zorg voor Elandsdoorn beoogt de ondersteuning van projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Elandsdoorn (Zuid Afrika), zoals deze projecten ten behoeve van de armste bevolkingsgroepen zijn opgezet door het artsenechtpaar Hugo en Liesje Tempelman. Het welslagen van de projecten in Elandsdoorn levert, door haar voorbeeldfunctie, een bijdrage aan armoede en aidsbestrijding in geheel (Zuid)Afrika.
Zorg voor Elandsdoorn; Hoeven; bankrekening: IBAN (NL90ABNA0971391084) en BIC (ABNANL2A)  |  info@helpelandsdoorn.com