HOME
De stichting
L en H Tempelman
Map
Ndlovu Med Centre
Projecten...
Behoeften…
Sponsormogelijkhed
Sponsors
Bezoeken projecten
Foto’s
Contact
Laatste nieuws

Stichting Zorg voor Elandsdoorn

Seminarielaan 17

4741 DL Hoeven.

Bankrekening: 97.13.91.084.

Ontstaan Stichting:
De Stichting is ontstaan door een initiatief vanuit Occure BV in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Occure staat voor een optimale productiviteit van werknemers. Occure realiseert zich daarbij dat de problematiek hieromtrent in ons land in schril contrast staat tot deze problematiek elders in de wereld. Waar bij ons “ziekteverzuim” vaak wordt veroorzaakt door gedrag en een individuele keuze is, is elders in de wereld door de daar heersende armoede deze keuze niet aan de orde.

Hoewel deze problematiek door Occure niet is op te lossen, wil Occure toch een bescheiden bijdrage leveren door het steunen van de Nederlandse arts Hugo Tempelman en zijn vrouw Liesje, die zich inzetten voor een verbetering van het leven van één van de armste bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika. Hiervoor heeft Occure de Stichting “Zorg voor Elandsdoorn” in het leven geroepen.

Doelstellingen Stichting:
- de (financiële) ondersteuning van projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Elandsdoorn (Zuid Afrika), zoals deze projecten ten behoeve van de armste bevolkingsgroepen zijn opgezet door het artsenechtpaar Hugo en Liesje Tempelman;
- het voorzien in de (stoffelijke) behoeften van personen die behoren tot de armste bevolkingsgroepen;
- door het bijdragen aan het welslagen van de projecten in Elandsdoorn een bijdrage leveren, door voorbeeldfunctie, aan armoede en aidsbestrijding in (Zuid)Afrika.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
Bestuur Stichting:
 
J.P.M. Blaauwhof, directeur Occure BV
A. P. Wolff, anaesthesioloog
J.E. van der Staaij, IC-verpleegkundige
 
Zorg voor Elandsdoorn; Hoeven; bankrekening: IBAN (NL90ABNA0971391084) en BIC (ABNANL2A)  |  info@helpelandsdoorn.com