HOME
De stichting
L en H Tempelman
Map
Ndlovu Med Centre
Projecten...
Behoeften…
Sponsormogelijkhed
Sponsors
Bezoeken projecten
Foto’s
Contact
Laatste nieuws

Sponsormogelijkheden

In principe beogen de projecten activiteiten te initiëren, waarna deze zelfonderhoudend moeten kunnen zijn.
Er zijn diverse mogelijkheden de Stichting te ondersteunen:
  1. donaties
  2. adoptie van een project in zijn geheel
  3. werkzaamheden passend binnen de projecten. 
    Kan van diverse aard zijn (beroepsmatige diensten, ter beschikking stellen know-how, vaardigheden, technieken, materialen etc.

Het voornemen ligt er om donateurs in de gelegenheid te stellen onder begeleiding de projecten in Elandsdoorn te bezoeken. Dit is uiteraard goed te combineren met een trip door het fantastische Zuid-Afrika, de wereld in één land.

Neem voor meer info contact met ons op.
Zorg voor Elandsdoorn; Hoeven; bankrekening: IBAN (NL90ABNA0971391084) en BIC (ABNANL2A)  |  info@helpelandsdoorn.com